Algunes dites rurals

El pagès no és respectat si no s’uneix en societat.

Qui mal cultiva la terra, al seu país fa la guerra.

Al pagès que està ociós teniu-lo per viciós. En masia ben muntada mai la feina és acabada.

Qui els llibres abomina esclau és de la rutina. Però qui en tot els creurà, malament s’enredarà.

Sols aquell pot innovar qui pèrdues pot suportar.

No hi ha producte major que el que dóna el llaurador.

Qui del clima prescindeix, el seu influx no coneix.

Cull espès, tot sembrant clar, qui en sap ben cultivar.