II Trobada de la Xarxa de la Terra al Penedès

El grup del Penedès vinculat a la Xarxa de la Terra som un conjunt d’individus i nuclis de convivència en l’àmbit rural que prenem el camí de l’autoabastiment propi i col·lectiu amb el suport mutu com a mitjà principal de relació.

L’afinitat a l’hora de practicar l’agricultura i ramaderia respectuosa, conscient, ètica i responsable i de mirar de recuperar la història pagesa ens aixopluga a qui transitem cap a l’autosuficiència rural tot compartint treballs i coneixements sobre l’elaboració del vi, els cicles dels sembrats, els secrets de l’horta o l’exercici dels oficis i la petita ramaderia.
A part de trobar-nos per a compartir els diferents moments relacionats amb la vinya, l’olivera, els cereals o les matances i les diverses feines vinculades a les cases de pagès, ens reunim aprofitant solsticis i equinoccis i altres festes vinculades als cicles naturals i del camp.
Entenem la Xarxa de la Terra com un espai de coneixement d’altres nuclis que avancen cap a l’autogestió i un lloc de trobada, intercanvi i regal dels nostres productes i experiències. Per això apostem perquè es consolidi cicle rere cicle aquesta xarxa ja existent i ens plau el fet que les fires i trobades estructurin aquest univers de la Xarxa de la Terra.
Per nosaltres, la Xarxa de la Terra és un teixit de suport mutu que ens facilita viure en l’alegalitat davant la situació alimentària, política i administrativa que patim.
Un dels nostres granets de sorra és la fira que enguany organitzem per segon any a Sant Jaume Sesoliveres doncs considerem que les trobades i els intercanvis són una excel·lent forma de donar valor a tot allò que vivim quotidianament i possibilitar que segueixi sent viable.