Els 10 manaments de la pedra seca

 

La llei del mínim esforç
Fer una bona base
El fil és la mare
Inclinació cap al talús
No fer castellets
No fer rentadora
Com més reble millor
Les pedres ben falcades
Tota pedra fa paret
Fotre un clau de tant en tant