Germania de la terra viva al Penedès

Dignificació pagesa i alternatives autogestionàries

Des de fa una desena d’anys s’està creant un tipus de xarxa molt interessant a la vegueria Penedès. La seva peculiaritat és que transcendeix una simple Associació de Productors Ecològics tot treballant en els vincles humans i compartint el treball i el coneixement sobre l’elaboració del vi, els sembrats, l’horta o la ramaderia.

Així esborrem les fronteres entre productors i consumidors i les deixem sense sentit en un món rural viu i autoconscient. L’estructura d’aquest espai que anomenem Germania s’estén més enllà de la pagesia com a forma de vida i serveix de plataforma a multitud de gent que va arribant de la ciutat al camp d’una forma col·laborativa, treballant en comú en campanyes agrícoles i de recol·lecció.

Lluny d’afavorir estructures burocràtiques, treballa en el suport mutu i l’autoabastiment dels nuclis, molt variats i diversos. Aquests nuclis, molt sovint cases pageses, disposaran d’excedents per vendre, però aquest no és l’objectiu sinó més aviat la conseqüència.
El repte de desmercantilitzar el pa, el vi, l’oli —la fonamental trilogia pagesa— i les relacions humanes consisteix a fixar la mirada més enllà del tema econòmic i pensar en el benefici social que s’està generant i que és palpable en una fraternitat o col·lectiu humà.

Només d’aquesta manera entendrem perquè rutllen forns de pa o cellers a les masies doncs el benestar d’una terra viva arriba allí on creix la consciència de construir empoderament i sobiranies, les llavors d’una planta anomenada humanitat.

Solsticis i equinoccis

Volem recuperar una vida social rural, acord als ritmes naturals i a la veritable economia.

Des de temps immemorials la nostra espècie s’ha relacionat amb la terra, el cel i els astres. Observant-los ens podem orientar. Filòsofs, trobadors, poetes i profetes han escrit infinitat d’històries inspirades en ells o sobre l’origen de tots. Sempre han regit els nostres calendaris; d’una banda, mostrant-nos la naturalesa cíclica del temps i, d’una altra, les lleis creadores d’aquesta harmonia.

Els solsticis i els equinoccis inicien un canvi d’estació dins el cicle anual de rotació del planeta. Reflectint la llei universal del quaternari, que podem observar arreu en la natura: els quatre elements, les quatre direccions a la terra, etc.
En el llenguatge musical les set notes —dotze si es conten els mitjos tons— interactuen per crear una melodia. Set colors formen l’arc iris i set són els nostres centres energètics, així com set són els astres més propers del sistema solar.

Tornant a la terra. Aquí al Penedès, per solsticis i equinoccis i altres festes vinculades als cicles naturals i del camp, ens trobem per compartir el bon menjar i bon beure, fruits de la feina amb la terra com han fet sempre les diferents comunitats abans de la cristianització de les festes paganes.

Intercanviant les vivències, els coneixements i les anècdotes així com productes o llavors, entre rialles emparaulem jornades, tornalloms o projectes comuns. Més enllà de l’espai d’oci i alegre companyonia que té lloc de manera rotatòria a casa d’un company o altre aquestes trobades esdevenen escenaris ideals per organitzar veremes, segues, sembres i matances doncs les festivitats coincideixen amb la preparació de les feines més fortes que requereixen ajuntar mans o maquinària.