Pas a pas cap a una Xarxa de la Terra

Diferents persones que arreu del territori fem agricultura i ramaderia ecològica hem construït afinitats a través dels intercanvis dels nostres productes així com dels coneixements al voltant de l’autosuficiència, del nostre posicionament respecte del desenvolupament de l’agricultura ecològica, de la recuperació de la nostra història pagesa i a través d’unes relacions humanes basades en la solidaritat, el suport mutu i l’ètica de les lleis naturals i ancestrals.

És per això que hem decidit fomentar les relacions amb altres individus i masies per així crear una Xarxa de la Terra que aglutini petits productors —pagesos, hortolanes, ramaderes i artesans— amb la necessitat de donar viabilitat als nostres projectes propis i comuns. En aquest sentit es van consolidant diferents trobades —sobretot la Trobada de la Cabra Catalana a Vilanova de Meià, a la tardor; i una altra a les Gavarres, a l’hivern—. El grup d’individus i masies del Penedès vinculat a la Xarxa de la Terra hem decidit convocar una altra trobada per tal d’enfortir lligams i seguir teixint vincles d’afinitat a través de relacions reals i no virtuals.

No volem crear cap nova organització burocratitzada ni vertical sinó que a partir de la coordinació dels diferents nuclis volem aprofundir en allò que ens uneix i apostar obertament per crear alternatives reals de vida basades en l’autogestió, la sobirania i l’autosuficiència rural tot fomentant els intercanvis, els regals i el consum responsable. Aquesta ‘Xarxa de la Terra’ és oberta a qui mantingui una relació directa amb la terra sense ànim d’explotar-la sinó de millorar i conservar la seva fertilitat dins d’una cultura agro-silvo-pastoril que afavoreixi el policultiu, les espècies i races autòctones, l’artesania casolana, les herbes remeieres i les energies alternatives a escala local.

Per continuar existint necessitem conèixer altres companys i defensar-nos de les agressions del capitalisme. També trobem necessari establir una coordinació entre els diferents nuclis i caminar cap a l’autonomia i independència d’aquesta societat funcionant amb intercanvis, préstecs, regals, tornalloms i totes aquelles possibilitats de compartir i créixer fora del sistema.